Kalsiyum Kanal Blokörlerinin Pleiotropik Etkileri [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2019; 9(2): 125-131 | DOI: 10.5505/kjms.2019.93763  

Kalsiyum Kanal Blokörlerinin Pleiotropik Etkileri

Şerife Canbolat1, Kısmet Esra Nurullahoğlu Atalık2
1Numune Hastanesi Konya, Türkiye
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Kalsiyum kanal blokerleri, hipertansiyon, anjina, periferik vasküler bozukluklar ve bazı aritmiler gibi kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir ilaç grubudur. Kalsiyum kanal blokörlerinden özellikle daha yeni, daha uzun etkili olanlar, daha düşük yan etki profilleri ile hipertansiyon tedavisinde oldukça etkilidir. Bu ilaçlar, damar düz kası ve kalp hücrelerinde, sitoplazma membranındaki voltaj-bağımlı kalsiyum kanallarına veya reseptörlere yüksek afiniteli bir şekilde bağlanarak kalsiyum girişini azaltırlar, damarların, özellikle arteriyollerin düz kaslarını gevşeterek güçlü vazodilatasyon yaparlar. Voltaj-bağımlı kalsiyum kanallarının çoğunlukla L-tipine bağlanırlar. Yakın zamanda yapılan çalışmalar, bazı kalsiyum kanal blokörlerinin N- ve T-tipi kanallara da bağlandığını göstermiştir. Bunlardan N-tipi kanallar sempatik sinir uçlarında, T-tipi kanallar ise kardiyak sinus nodu ile afferent ve efferent arteriyollerde bulunur. Bu iki tip kanalın blokajı, glomerüler kapiler basıncın azalmasına, renin-anjiotensin-aldosteron sisteminin ve sempatik sinir sisteminin stabilizasyonuna neden olur. Sonuçta, özellikle yeni jenerasyon kalsiyum kanal blokörleri, renoprotektif, vasküler endotel koruyucu etki ve kardiyoprotektif etkiler gibi pleiotropik etkiler olarak tanımlananan etkilere sahiptirler.

Anahtar Kelimeler: kalsiyum, blokör, pleiotropik etkiler


Pleiotropic Effects of Calcium Channel Blockers

Şerife Canbolat1, Kısmet Esra Nurullahoğlu Atalık2
1Numune Hospital Konya, Turkey
2Necmettin Erbakan University Meram Medicine Faculty Medical Pharmacology Department Konya, Turkey

Calcium channel blockers are a group of drugs commonly prescribed to treat cardiovascular disorders such as hypertension, angina, peripheral vascular disorders and some arrhythmias. Calcium channel blockers, particularly the newer, longer-acting agents, are clearly effective in reducing elevated blood pressure with minimal to modest adverse effect profiles, and are therefore used extensively. These drugs reduce the amount of calcium, entering cells of the heart and blood vessel walls and vessels, especially arterioles relax strongly. These drugs commonly block L-type of voltage-gated calcium channels. Recent studies have shown that some calcium channel blockers also bind to N- and T-type channels. N-type channels are located in high amounts at the presynaptic terminals of neurons. T-type calcium channels known to be present in cardiac and smooth muscle, and also in many neuronal cells in the central nervous system. Blockage of these two types of channels leads to decreased glomerular capillary pressures, stabilization of the renin-angiotensin-aldosterone system, and sympathetic nervous system. As a result, especially new generation of calcium channel blockers have effects that are defined as pleiotropic effects, such as renoprotective, vascular endothelial protective and cardio-protective effects.

Keywords: calcium, blocker, pleiotropic effects


Şerife Canbolat, Kısmet Esra Nurullahoğlu Atalık. Pleiotropic Effects of Calcium Channel Blockers. Kafkas J Med Sci. 2019; 9(2): 125-131

Sorumlu Yazar: Kısmet Esra Nurullahoğlu Atalık, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git