Diabetes Mellitus Tip 2’de İnkretin Temelli Tedaviler [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2017; 7(2): 174-180 | DOI: 10.5505/kjms.2017.94830  

Diabetes Mellitus Tip 2’de İnkretin Temelli Tedaviler

Uğur Alp Göksu1, Aysun Ünal2
1Memorial Kayseri Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Kliniği, Kayseri, Türkiye
2Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği, Antalya, Türkiye

Diyabet tedavisinde, geleneksel yöntemlerle kür sağlanamamaktadır. Diyabetin salgın derecesinde artışı patofizyolojsinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak araştırmalarla birlikte yeni tedavilerin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Metformin tedavisine cevap vermeyen durumlarda tercih edilen ilaçlar; hipoglisemi, kilo alımı ve istenmeyen kardiak olaylara neden olabilmektedirler. Günümüzde etkin glukoz ve kilo kontrolü sağlayan inkretin bazlı tedaviler geliştirilmiştir. İnkretinler pankreasta glukoza bağımlı insülin sekresyonunu artırırken, glukagon sekresyonunu baskılar.
Glukagon benzeri peptid-1 reseptör agonistleri ve dipeptidil peptidaz- 4 inhibitörleri inkretin bazlı tedavilerdir. Glukagon benzeri peptid-1 reseptör agonistleri önemli tedavilerden olup, monoterapi veya kombine tedavilerle birlikte kullanılabilmektedir. İyi glisemik kontrol sağlamalarının yanında hipoglisemi oranların düşük olması ve kilo kaybına neden olmaları önemli avantajlarıdır. Dipeptidil peptidaz-4 inhibitörleri; glukagon benzeri peptid-1 ve glukoz bağımlı insülinotropik polipeptid gibi inkretin hormonların hızlıca inaktivasyonuna neden olur. DPP-4 inhibitörleri; dolaşımdaki inkretin hormonların yıkımını önleyerek glukagon benzeri peptid-1’in etki süresini uzatır.

Anahtar Kelimeler: inkretin, glukagon benzeri peptid-1, dipeptidil peptidaz-4 inhibitörleri


Incretin Based Therapies in Type 2 Diabetes Mellitus

Uğur Alp Göksu1, Aysun Ünal2
1Department of Endocrinology And Metabolism, Memorial Kayseri Hospital, Kayseri, Turkey
2Antalya Training and Research Hospital, Endocrinology and Metabolism Clinic, Antalya, Turkey

For the treatment of T2DM; cure can not be achieved with conventional methods. The degree of increase in the epidemic of diabetes; together with the research of new treatments will provide a better understanding of patophysiology necessitates the development. Preferred drugs in cases that do not respond to metformin; hypoglycemia, can cause weight gain and are undesirable cardiac event. Today; incretin-based therapies have been developed that provide effective glucose level and weight control. Incretins while increasing glucose dependent insulin secretion in the pancreas, suppress glucagon secretion.
Glucagon-like peptide-1 receptor agonists, and dipeptidyl peptidase- 4 inhibitors, are incretin based treatment. Glucagon-like peptide-1 receptor agonists is the most important treatment can be used with monotherapy or combination therapy. Glucagon-like peptide-1 agonists, besides providing good glycemic control, the low rate of hypoglycemia and weight loss are causing significant advantage. Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors; leads to rapid inactivation of incretin hormones such as glucagon-like peptide-1 agonists and glucose dependent insulinotropic polypeptide. Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors; they extend the duration of action of glucagon-like peptide-1 by inhibiting the degradation of incretin hormones in circulation.

Keywords: incretine, glucagone like peptide-1, dipeptidyl peptidase-4 inhibitors


Uğur Alp Göksu, Aysun Ünal. Incretin Based Therapies in Type 2 Diabetes Mellitus. Kafkas J Med Sci. 2017; 7(2): 174-180

Sorumlu Yazar: Uğur Alp Göksu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git