Kafkas J Med Sci: 6 (2)
Cilt: 6  Sayı: 2 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRE MEKTUP
1.
Yüz Nakli Hastaları ve Oral Durum (Editöre Mektup)
Oral Status and the Facial Transplant Patient (Letter to the Editor)
Hasan Hatipoğlu, Müjgan Güngör Hatipoğlu
doi: 10.5505/kjms.2016.66587  Sayfa 75
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Vankomisin Dirençli Enterokok Enfeksiyon/Kolonizasyonu İçin Risk Faktörlerinin Önemi
Importance Of The Rısk Factors For Vancomycın Resıstant Enterococcus Infectıon/Colonızatıon Development In Tertıary Intensıve Care Unıts
Deniz Erdem, Dilek Kanyılmaz, Belgin Akan, Kevser Dilek Andıç, Meltem Arzu Yetkin, Hürrem Bodur
doi: 10.5505/kjms.2016.06078  Sayfalar 76 - 80

TAM DERGI
3.
Tam Dergi
Full issue

Sayfalar 76 - 148
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Çocuk Femur Cisim Kırıklarının Retrograd İntramedüller Elastik Çivileme ile Tedavi Sonuçları
The Results of Retrograd Intramedullary Elastic Nailing in the Treatment of Pediatric Femoral Shaft Fractures
Ömer Serkan Yıldız, İbrahim Gökhan Duman, Emine Ece Yılmaz, Raif Özden
doi: 10.5505/kjms.2016.77045  Sayfalar 81 - 87

5.
Uyku Apne Sendromu ile Anksiyete ve Depresyon Birlikteliğinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of the Relationships Between Sleep Apnea Syndrome and Depression/Anxiety Disorder
Yusuf Ehi, Seyho Yücetaş, Yelda Yenilmez, Serhat Tunç, İnan Gezgin, Mehmet Yasar Özkul
doi: 10.5505/kjms.2016.96720  Sayfalar 88 - 93

6.
0–5 Yaş Arası Türk Çocuklarda Akut Gastroenterit Etkenleri
Acute Gastroenteritis Agents Among 0–5 Years-Old Turkish Children
Çiğdem Eda Balkan, Murat Karameşe, Demet Çelebi, Sabiha Aydoğdu, Zeki Çalık, Yunus Yılmaz
doi: 10.5505/kjms.2016.30301  Sayfalar 94 - 97

7.
İkinci Basamak Sağlık Kurumuna Müracaat Eden Kuduz Şüpheli Temas Vakalarının Değerlendirilmesi
The Evaluation of Rabies-Suspicious Cases Admitted to Second Step Health Institution
Emsal Aydın, Yunus Yılmaz, Sergülen Aydın, Hatice Özlece, Ayten Kadanalı, Esragül Akıncı, Hürrem Bodur
doi: 10.5505/kjms.2016.53215  Sayfalar 98 - 101

8.
Karaciğer Dev Kist Hidatiklerinin tedavisinde büyük çaplı ve multipl kistlerin karşılaştırılması
Comparison of Larger Diameter and Multiple Cysts in the Treatment of Giant Hydatid Cysts of Liver
Mehmet Aziret, Hilmi Bozkurt, Hasan Erdem, Şahin Kahramanca, İlhan Bali, Enver Reyhan, Safa Önel, Kenan Binnetoğlu, Ali Cihat Yıldırım, Oktay İrkörücü
doi: 10.5505/kjms.2016.00821  Sayfalar 102 - 109

9.
Anestezi Teknikerlerinin SHMYO Eğitimiyle İlgili Görüşleri ve Mesleki Beklentileri: Anket Çalışması
Opinions and Occupational Expectations of Vocational Academy of Health Related Professions’ Students: A Survey Study
Ahmet Şen, Başar Erdivanlı, Ürfettin Hüseyinoğlu, Ersin Köksal, Muhammet Bilal Çeğin, Emin Silay, Yakup Tomak
doi: 10.5505/kjms.2016.58070  Sayfalar 110 - 114

10.
Uzak Organ Metastazlı Akciğer Kanseri Hastalarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Lung Cancer Patients with Distant Organ Metastasis
Pınar Acar, Meftun Ünsal, Nejat Altıntaş
doi: 10.5505/kjms.2016.65002  Sayfalar 115 - 120

DERLEME
11.
Böbrek Ultrason Elastografisi: Derleme
Kidney Ultrasound Elastography: Review
Mahmut Duymuş, Mehmet Sait Menzilcioğlu, Mustafa Gök, Serhat Avcu
doi: 10.5505/kjms.2016.60490  Sayfalar 121 - 129

12.
Tekrarlayan Erken Gebelik Kayıplarına Yaklaşım
Approach to Recurrent Early Pregnancy Loss
Rulin Deniz, Yakup Baykuş, Ebru Çelik Kavak
doi: 10.5505/kjms.2016.15010  Sayfalar 130 - 137

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
13.
Nadir Bir Uyku Apnesi Nedeni: Larengeal Schwannom
An Unusual Cause of Sleep Apnea: Laryngeal Schwannoma
Hande Senem Deveci, Tülay Erden Habesoğlu, Cem Karataş, Ali Okan Gürsel, Adnan Somay, Nurver Özbay
doi: 10.5505/kjms.2016.34603  Sayfalar 138 - 141

14.
Yenidoğan Bir Bebekte Bilateral Meme Apsesi
Bilateral Breast Abscess in a Newborn Baby
Sara Erol, Hasibe Gökçe Çınar, Ayşegül Zenciroğlu, Nurullah Okumuş
doi: 10.5505/kjms.2016.26349  Sayfalar 142 - 144

15.
Endoskopik Transnazal Cerrahi ile Tedavi Edilen İki Nazal Gliom Olgusu
Two Cases of Nasal Glioma Treated by Endoscopic Transnasal Surgery
Abdulkadir Özgür, Engin Dursun, İbrahim Şehitoğlu, Zerrin Özergin Coşkun, Özlem Çelebi Erdivanlı, Suat Terzi
doi: 10.5505/kjms.2016.85866  Sayfalar 145 - 148

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git