Sağlık Çalışanlarının Pandemiye Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2023; 13(3): 301-309 | DOI: 10.5505/kjms.2023.03789  

Sağlık Çalışanlarının Pandemiye Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi

Nazik Yalnız1, Derya Hırçın Cenger2, Ebru Köseoğlu2, Canan Uygur2, Zeynur Erdoğu2
1Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Eğitimi Ana Bilim Dalı, Antalya
2Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç: Bu araştırmada, sağlık çalışanlarının pandemiye yönelik bilgi, tutum ve davranışlarının incelenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot: Tanımlayıcı olarak planlanan çalışma, bir eğitim araştırma hastanesinde çalışan 546 sağlık çalışanı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak sosyodemografik özellikleri ve pandemiye yönelik bilgi, tutum ve davranışları belirlemek amacıyla hazırlanan bilgi formu kullanılmıştır.
Bulgular: Katılımcıların çoğunluğunun COVID-19 Pandemisi’ne yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine katıldığı, güvenilir bilgi kaynaklarından yararlandıkları, influenza aşısını düzenli yaptırmadığı, katılımcıların %41,8’inin İnfluenza A (H1N1) 2009 Pandemisi’nde sağlık sektöründe çalıştığı saptanmıştır. Çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının influenza aşısı yaptırma davranışında, çocuk sahibi olması ve İnfluenza A (H1N1) Pandemisi’nde aktif olarak çalışmış olmaları istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. İnfluenza A (H1N1) Pandemisi’nde sağlık sektöründe çalışmış olanların, İnfluenza ve COVID-19 Pandemilerinin riskleri, korunma yolları, hasta yönetimi konusunda istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde kendilerini yeterli gördükleri, hasta yönetimi esnasında daha az kaygı duydukları, influenza aşısı ve antiviral tedavinin istatistiksel olarak anlamlı biçimde kaygı duymalarını engelleyen birer faktör olarak tanımladıkları, çalışmanın yapıldığı dönemde COVID-19 için henüz etkili aşı ya da antiviral tedavi bulunamamasını kaygı duymalarını artıran faktör olarak tanımladıkları belirlenmiştir.
Sonuç: Katılımcıların pandemiye yönelik bilgi, tutum ve davranışlarının yeterli düzeyde olduğu, geçmiş pandemilerde görev almanın, çocuk sahibi olmanın ve pandemiye yönelik tedavinin bilgi, tutum ve davranış düzeyini etkileyen faktörler olduğu saptanmıştır. Bir afet olarak tanımlanan pandemi yönetiminde eğitimin sürekliliği ile sağlık çalışanlarının güçlü yönlerinin desteklenmesi ve zayıf yönlerinin iyileştirilmesi, konuya ilişkin daha geniş katılımlı ve niteliksel çalışmaların yapılması ve eğitim programlarına pandemiye ilişkin konuların eklenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: pandemi, sağlık çalışanları, eğitim, bilgi


Examination of Healthcare Workers’ Knowledge, Attitudes, and Behaviors Regarding the Pandemic

Nazik Yalnız1, Derya Hırçın Cenger2, Ebru Köseoğlu2, Canan Uygur2, Zeynur Erdoğu2
11Akdeniz University Faculty of Nursing Department of Nursing Education, Antalya
2Yedikule Chest Disease and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Istanbul

Aim: This study examined healthcare workers’ knowledge, attitudes, and behaviors towards the pandemic.
Material and Method: This descriptive study involved 546 healthcare workers, with data collected through an information form.
Results: The results indicated that most participants engaged in training and information sessions related to the COVID-19 pandemic, utilized trustworthy information sources, and did not consistently receive the influenza vaccine. 41.8% of the participants worked in the health sector during the influenza A (H1N1) pandemic. It was statistically significant that the participants had children getting influenza vaccinations and worked actively during the influenza A (H1N1) pandemic. Those who worked in the healthcare sector during the influenza A (H1N1) pandemic saw themselves as competent in terms of the risks of influenza and COVID-19 pandemics, ways of protection, patient management, had less anxiety during patient management, and influenza vaccine and antiviral treatment statistically significantly reduced anxiety. It was determined that they defined the lack of effective vaccine or antiviral treatment for COVID-19 as a factor that increased their stress during the study.
Conclusion: It was determined that the knowledge, attitudes, and behaviors of the participants towards the pandemic were at an adequate level and that past pandemics, having children, and pandemic treatment were factors affecting the level of knowledge, attitudes, and behaviors. In the pandemic, the continuity of education and supporting the strengths of healthcare workers are recommended, so more comprehensive and qualitative studies on the subject are recommended. Also, It is advised to incorporate pandemic-related topics into training programs.

Keywords: pandemic, healthcare workers, education, knowledge


Nazik Yalnız, Derya Hırçın Cenger, Ebru Köseoğlu, Canan Uygur, Zeynur Erdoğu. Examination of Healthcare Workers’ Knowledge, Attitudes, and Behaviors Regarding the Pandemic. Kafkas J Med Sci. 2023; 13(3): 301-309

Sorumlu Yazar: Nazik Yalnız, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git