Kafkas J Med Sci: 13 (3)
Cilt: 13  Sayı: 3 - Aralık 2023
Özetleri Göster | << Geri
1.
Tam Dergi
Full Issue

Sayfalar I - II

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Seboreik Dermatitli Hastalarda Dış Kulak Yolu Florası ve pH Değişiminin İncelenmesi
An Examination of the Flora and pH Changes in the External Auditory Canal in Patients with Seborrheic Dermatitis
Olgun Topal, Ayhan Kars, Kübra Topal, Fatma Atalay, Harun Üçüncü
doi: 10.5505/kjms.2023.19971  Sayfalar 215 - 218

3.
COVİD-19’da Pnömotoraksın Seyri Değişti mi?
Has the Pneumothorax’s Course Changed in COVID-19?
Kubilay İnan, Merve Şengül İnan, Tamer Direk, Özgür Ömer Yıldız, Nurettin Karaoğlanoğlu
doi: 10.5505/kjms.2023.32548  Sayfalar 219 - 223

4.
Diyabetik Hastalarda Son İki Yılda Değişen Pnömokok ve İnfluenza Aşı Farkındalığı
Change in Pneumococcal and Influenza Vaccine Awareness in Diabetic Patients in the Last 2 Years
Esra Bayar, Zeynep Koç, Seydahmet Akın
doi: 10.5505/kjms.2023.10438  Sayfalar 224 - 230

5.
Laboratuvar Temelli Polisomnografi Öncesi Kardiyak Bulguların Değerlendirilmesi
Evaluation of Cardiac Findings Before Laboratory-Based Polysomnography
Gülay Aydın
doi: 10.5505/kjms.2023.97957  Sayfalar 231 - 236

6.
Glioblastomlarda Klinikopatolojik Özelliklerin, Ki-67 Proliferasyon Endeksi, IDH1, EGFR ve p53 Mutasyonlarının Prognoz ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
The Relationship of Clinicopathological Features, Ki-67 Proliferation Index, IDH1, EGFR, and p53 Mutations with Prognosis in Glioblastomas
Sevda Dalar, Şahsine Tolunay, Ahmet Bekar
doi: 10.5505/kjms.2023.04307  Sayfalar 237 - 244

7.
Bolu Bölgesinde Pterjiyum ve Pingekula Olgularındaki Sıklık ve Etiyolojik Faktörlerin İncelenmesi
Evaluation of Frequency and Etiological Factors in Pterygium and Pinguecula Cases in Bolu Region
Yonca Asfuroğlu, Mahmut Asfuroglu, Oya Kalaycioglu
doi: 10.5505/kjms.2023.33270  Sayfalar 245 - 251

8.
Diyabetli Hastalarda COVID-19 Aşı Tereddütünün Sıklığı ve Etkileyen Faktörler
Frequency and Affecting Factors of COVID-19 Vaccine Hesitancy in Patients with Diabetes
Mehmet Ali Eren, Hüseyin Karaaslan, Sanem Gökçen Merve Kılınç, Veysel Altınyaprak, Gizem Ilgın Kaplan, Tevfik Sabuncu
doi: 10.5505/kjms.2023.08058  Sayfalar 252 - 256

9.
Hipertansiyon Hastalarında Ambulatuar, Ev ve Ofis Ölçümlerinin Korelasyonu ve Klinik Etkisi
Correlation and Clinical Impact of Ambulatory, Home, and Office Measurements in Hypertensive Patients
Onur Aslan, Behçet Varışlı
doi: 10.5505/kjms.2023.71324  Sayfalar 257 - 264

10.
Hastane ve Toplum Kaynaklı Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonlarından İzole Edilen Metisilin Dirençli Staphylococus Aureus Suşlarında Fusidik Asit Duyarlılığı
Fusidic Acid Sensitivity in Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Strains Isolated From Hospitaland Community-Acquired Skin and Soft Tissue Infections
Sevda Soydan, Nurşad Çifçi, Feray Ferda Şenol
doi: 10.5505/kjms.2023.48030  Sayfalar 265 - 270

11.
Escherichia coli Enfeksiyonu Üzerine Antibiyofilm ve Sinerjistik Etkili Bor Bileşikleri
Boron Compounds with Antibiofilm and Synergistic Effects on Escherichia coli Infection
Ozgur Celebi, Sumeyye Baser, Cigdem Eda Balkan Bozlak, Ali Taghizadehghalehjoughi, Aydin Mahmoudnezhad, Demet Celebi
doi: 10.5505/kjms.2023.22605  Sayfalar 271 - 278

12.
Türkiyenin Doğusunda Bir Üniversite Hastanesinde Hepatit C Genotip Testi ve Sekans Analizi
Hepatitis C Genotype Assay and Sequence Analysis at a University Hospital in Eastern Türkiye
Çiğdem Eda Balkan Bozlak, Abdullah Gümüş, Ahmet Yılmaz
doi: 10.5505/kjms.2023.47108  Sayfalar 279 - 286

13.
Poliklinik Memnuniyet Anketi: Üçüncü Basamak Merkez Deneyimi
Outpatient Clinic Satisfaction Survey: Tertiary Center Experience
Müjde Canday, Aslıhan Yurtkal
doi: 10.5505/kjms.2023.65807  Sayfalar 287 - 293

14.
Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi’nde Yatan Hastaların Memnuniyet Değerlendirmesi
Satisfaction Evaluation of Patients Hospitalized in University Hospital Gynecology and Obstetrics Service
Aslıhan Yurtkal, Müjde Canday
doi: 10.5505/kjms.2023.04764  Sayfalar 294 - 300

15.
Sağlık Çalışanlarının Pandemiye Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi
Examination of Healthcare Workers’ Knowledge, Attitudes, and Behaviors Regarding the Pandemic
Nazik Yalnız, Derya Hırçın Cenger, Ebru Köseoğlu, Canan Uygur, Zeynur Erdoğu
doi: 10.5505/kjms.2023.03789  Sayfalar 301 - 309

16.
MRG’de Saptanabilen ve MR Eşliğinde Biyopsi Yapılan Meme Lezyonlarında Maligniteyi Öngören Dinamik Kontrastlı Meme MRG Bulguları: Tek Merkez Deneyimi
Dynamic Contrast-Enhanced Breast MRI Findings Predictive of Malignancy in MRI-Only Breast Lesions Examined by MR-Guided Biopsy: A Single-Center Experience
Almıla Coşkun Bilge, Hale Aydın, Işıl Esen Bostancı
doi: 10.5505/kjms.2023.90001  Sayfalar 310 - 320

17.
COVID-19 Pandemisinden Sonra Solunum Patojenlerinin Dağılımı: Türkiye’den Tek Merkezli Bir Pediatrik Çalışma
Distribution of Respiratory Pathogens After the COVID-19 Pandemic: A Single-Center Pediatric Study From Türkiye
Elif Aydın, Güleser Güney Yılmaz, Neşet Aydın, Yalçın Dicle, Duygu Perçin Renders
doi: 10.5505/kjms.2023.37605  Sayfalar 321 - 328

18.
Yüksek Riskli Lokal İleri Prostat Kanserlerinde Radikal Prostatektomi Öncesi Dosetaksel Kemoterapisinin Cerrahi Sonuçlar ve Sağkalım Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Determination of the Effects of Docetaxel Chemotherapy on Surgical Results and Survival in High-Risk Locally Advanced Prostate Cancer Before Radical Prostatectomy
Mehmet Ezer, Hakan Bahadır Haberal, Cenk Yücel Bilen, Bülent Akdoğan, Sertaç Yazıcı, Haluk Özen
doi: 10.5505/kjms.2023.24445  Sayfalar 329 - 335

DERLEME
19.
Cyclospora cayetanensis Enfeksiyonu
Cyclospora cayetanensis Infection
Betül Adem, Ufuk Kamber
doi: 10.5505/kjms.2023.70120  Sayfalar 336 - 342

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
20.
PLASMIC Skoru Altı Olan ve Hepatit B Pozitifliğinin Eşlik Ettiği Kompleman Aracılı Trombotik Mikroanjiyopati Saptanan Bir Erkek Hasta: Ayırıcı Tanı ve Tanı Kriterleri Üzerine Bir İnceleme
A Review on Differential Diagnosis and Diagnostic Criteria of Complement-Mediated Thrombotic Microangiopathy with a PLASMIC Score Below Six and Coexisting Hepatitis B Positivity in a Male Patient
Halil İbrahim Erdoğdu, Eray Atalay, Eyyüp Garip, Serkan Ejder, Tuğba Karakaya, İhsan Kahraman, Büşra Ergüney, Merve Turan Çiftçi
doi: 10.5505/kjms.2023.33396  Sayfalar 343 - 347

EDITÖRE MEKTUP
21.
Otizm Spektrum Bozukluğunda Diyet Tedavileri
Dietary Therapies in Autism Spectrum Disorder
Mutlu Muhammed Özbek
doi: 10.5505/kjms.2023.12989  Sayfalar 348 - 350
Makale Özeti | Tam Metin PDF

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git