MRG’de Saptanabilen ve MR Eşliğinde Biyopsi Yapılan Meme Lezyonlarında Maligniteyi Öngören Dinamik Kontrastlı Meme MRG Bulguları: Tek Merkez Deneyimi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2023; 13(3): 310-320 | DOI: 10.5505/kjms.2023.90001  

MRG’de Saptanabilen ve MR Eşliğinde Biyopsi Yapılan Meme Lezyonlarında Maligniteyi Öngören Dinamik Kontrastlı Meme MRG Bulguları: Tek Merkez Deneyimi

Almıla Coşkun Bilge1, Hale Aydın2, Işıl Esen Bostancı1
1Dr Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Amaç: MR kılavuzluğunda biyopsi yapılan, yalnızca MRG’de izlenebilen şüpheli meme lezyonlarının dinamik kontrastlı manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulguları ile malignite arasındaki ilişkiyi araştırmak amaçlandı.
Materyal ve Metot: Aralık 2014 ile Aralık 2020 tarihleri arasında yalnızca MRG’de izlenebilen 57 şüpheli meme lezyonu tespit edildi; bunların 46’sına MR kılavuzluğunda tel lokalizasyonu ve eksizyonel biyopsi, 11’ine MR kılavuzluğunda kor biyopsi uygulandı. Hastaların klinik verileri, MR bulguları, biyopsi sonuçları ve MR eşliğinde biyopsi işlemlerine ilişkin veriler kaydedildi. Lezyonun MR bulgularının, malignite açısından öngörü değeri analiz edildi.
Bulgular: Biyopsi sonuçlarına göre 57 lezyonun 14’ü (%24,6) malign, 43’ü (%75,4) benigndi. Alt iç kadranda yerleşen lezyonlarda (%55,5, p=0,040) ve wash-out kinetik eğrisi olanlarda, persistan ve plato eğriye sahip olanlara göre (p=0,034) malignite oranı anlamlı olarak daha yüksekti. BI-RADS-MRI kategori 5 olarak sınıflandırılan lezyonların %83,3’ünde malignite tespit edilirken, BI-RADS-MRI kategori 4 olarak sınıflandırılan lezyonların sadece %17,6’sında malignite tespit edildi (p=0,006).
Sonuç: Kinetik eğri tipi ve BI-RADS-MRI kategorisi, MR eşliğinde biyopsi ile değerlendirilen lezyonların malignitesini öngören MR bulguları olarak belirlendi. BI-RADS-MRI kategori 5 lezyonlar ve wash-out kinetik eğrisi olan lezyonların MR kılavuzluğunda yapılan biyopsi sonrası elde edilen patoloji sonucunda malign raporlanma olasılıkları anlamlı derecede yüksekti.

Anahtar Kelimeler: görüntü kılavuzluğunda biyopsi, manyetik rezonans görüntüleme, meme kanseri, meme görüntüleme raporlama ve veri sistemi


Dynamic Contrast-Enhanced Breast MRI Findings Predictive of Malignancy in MRI-Only Breast Lesions Examined by MR-Guided Biopsy: A Single-Center Experience

Almıla Coşkun Bilge1, Hale Aydın2, Işıl Esen Bostancı1
1Department of Radiology, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Ankara
2Department of Radiology, University of Health Sciences, Gulhane Faculty of Medicine, Ankara

Aim: It was aimed to investigate the association between dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging (MRI) findings and malignancy in suspicious MRI-only breast lesions performed by MR-guided biopsy.
Material and Method: Between December 2014 and December 2020, 57 suspicious MRI-only lesions were identified. Among these, 46 lesions underwent MR-guided wire localization and excisional biopsy, while 11 underwent MR-guided core biopsy. Clinical data, MRI findings, biopsy results, and information about the MRguided biopsy procedures were collected. The predictive value of MRI findings in determining malignancy was analyzed.
Results: According to biopsy results, 14 (24.6%) of the 57 lesions were malignant, and 43 (75.4%) were benign. The malignancy rate was significantly higher in lesions in the lower inner quadrant (55.5%, p=0.040) and those with a washout kinetic curve than those with persistent and plateau curves (p=0.034). Malignancy was detected in 83.3% of the lesions classified as BI-RADS-MRI category 5 versus only 17.6% of those classified as BI-RADS-MRI category 4 (p=0.006).
Conclusion: Kinetic curve type and BI-RADS-MRI category were identified as MRI findings predicting the malignancy of lesions assessed by MR-guided biopsy. According to MR-guided biopsy, BI-RADS-MRI category 5 lesions and those with washout kinetic curves were significantly more likely to be malignant.

Keywords: image-guided biopsy, magnetic resonance imaging, breast cancer, breast imaging reporting and data system


Almıla Coşkun Bilge, Hale Aydın, Işıl Esen Bostancı. Dynamic Contrast-Enhanced Breast MRI Findings Predictive of Malignancy in MRI-Only Breast Lesions Examined by MR-Guided Biopsy: A Single-Center Experience. Kafkas J Med Sci. 2023; 13(3): 310-320

Sorumlu Yazar: Almıla Coşkun Bilge, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git