Diyabetik Hastalarda Son İki Yılda Değişen Pnömokok ve İnfluenza Aşı Farkındalığı [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2023; 13(3): 224-230 | DOI: 10.5505/kjms.2023.10438  

Diyabetik Hastalarda Son İki Yılda Değişen Pnömokok ve İnfluenza Aşı Farkındalığı

Esra Bayar1, Zeynep Koç2, Seydahmet Akın2
1Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Çalışmamızda Tip 1 Diabetes Mellitus (T1DM) ve Tip 2 Diabetes Mellitus (T2DM) hastalarında influenza ve pnömokok aşılanma durumu ve COVID-19 pandemisi sonrasında bu hastaların aşı konusundaki farkındalıklarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot: Nisan-Mayıs 2022 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Diyabet Polikliniği’ne başvuran diyabetik hastalara yönelik influenza ve pnömokok aşıları hakkındaki bilgi düzeyleri ile COVID-19 pandemisi öncesi ve sonrası aşılanma durumlarını sorgulayan anket uygulanmış olup sonuçları değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 58,53±10,73 yıl olan, %43,6’sı kadın, %56,4’ü erkek toplam 195 olgu alındı. Olguların %7,2’sinin T1DM ve %92,8’inin T2DM olduğu, diyabet sürelerinin ise ortalama 15,11±7,64 yıl olduğu görüldü. Olguların %48,2’sinin pandemi öncesi en az bir tip aşı (%83 influenza veya %47,9 pnömokok aşısı) yaptırdığı, ancak %51,8’sinin ise influenza ve pnömokok aşılarını yaptırmadığı saptandı. Aşı olmama nedenleri arasında ilk sırada doktorun aşıları tavsiye etmemesi (%44,6) olduğu görüldü. Daha önce aşı yaptırmayan olguların %70,3’ünün COVID-19 pandemisi sonrası her iki aşıyı da yaptırmaya karar verdiği çalışmamızda saptandı.
Sonuç: COVID-19 pandemisi öncesinde diyabetik hastaların pnömokok ve infuenza aşılarını yeterli oranda yaptırmadıkları ve buna neden olan en önemli faktörün hekim bilgilendirmesinin yetersizliği olduğu saptandı. Hasta yaşı, T2DM tanısı, diyabet süresi ve ek hastalık varlığı aşı yaptırma ile pozitif yönde ilişkili bulundu. Covid 19 daha önce aşı yaptırmayan diyabetik hastaların aşı konusundaki yaklaşımını olumlu yönde etkilemiştir.

Anahtar Kelimeler: diabetes mellitus, farkındalık, influenza aşısı, pnömokok aşısı


Change in Pneumococcal and Influenza Vaccine Awareness in Diabetic Patients in the Last 2 Years

Esra Bayar1, Zeynep Koç2, Seydahmet Akın2
1Yeditepe University, Faculty of Medicine, Internal Medicine Department, Istanbul, Türkiye
2Kartal Doktor Lutfi Kırdar City Hospital, Internal Medicine Department, Istanbul, Türkiye

Aim: Our study aimed to evaluate the influenza and pneumococcal vaccination rates in patients diagnosed with Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM) and Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) and the awareness of these patients about vaccination after the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic.
Material and Method: Between April and May 2022, a questionnaire was applied to diabetic patients who met the criteria and applied to the internal medicine outpatient clinic at the University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kirdar City Hospital, questioning the status of influenza and pneumococcal vaccination, and their awareness of vaccination before and after the COVID-19 pandemic; and the results were evaluated.
Results: A total of 195 cases, 43.6% female and 56.4% male, with a mean age of 58.53±10.73 years, were included in the study. 92.8% of the cases were T2DM; and the mean duration of diabetes mellitus was 15.11±7.64 years. 48.2% of the cases had at least one type of vaccine (83% influenza, 47.9% pneumococcal vaccine) before the pandemic. It was observed that 51.8% of the cases were not vaccinated with influenza and pneumococcal vaccines. Among the reasons why these patients were not vaccinated, the most common reason was that the doctor did not give information about vaccination (44.6%). 70.3% of the cases who had not been vaccinated before decided to have both vaccinations after the COVID-19 pandemic.
Conclusion: In our study, it was determined that the pneumococcal and influenza vaccination rates of diabetic patients were low before the COVID-19 pandemic, and the most important factor causing this was the inadequacy of the physician to inform the patients. Patient age, diagnosis of T2DM, duration of diabetes mellitus, and presence of additional disease were positively associated with vaccination. According to the data, the COVID-19 pandemic has positively affected the approach to vaccination of diabetic patients who have not been vaccinated before.

Keywords: awareness, diabetes mellitus, influenza vaccine, pneumococcal vaccine


Esra Bayar, Zeynep Koç, Seydahmet Akın. Change in Pneumococcal and Influenza Vaccine Awareness in Diabetic Patients in the Last 2 Years. Kafkas J Med Sci. 2023; 13(3): 224-230

Sorumlu Yazar: Esra Bayar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git