Seboreik Dermatitli Hastalarda Dış Kulak Yolu Florası ve pH Değişiminin İncelenmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2023; 13(3): 215-218 | DOI: 10.5505/kjms.2023.19971  

Seboreik Dermatitli Hastalarda Dış Kulak Yolu Florası ve pH Değişiminin İncelenmesi

Olgun Topal1, Ayhan Kars2, Kübra Topal2, Fatma Atalay2, Harun Üçüncü3
1Bafra Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Samsun
2Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Kastamonu
3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Muğla

Amaç: Bu çalışmada seboreik dermatit (SD)’li hastalarda dış kulak yolu (DKY) florası ve pH değişiminin araştırılması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot: Prospektif olarak planlanan çalışmaya Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Dermatoloji Anabilim Dalı polikliniğine başvuran 25 SD’li hasta ve 20 sağlıklı kontrol grubu dâhil edildi. Tüm bireylerin DKY florası kültür çubukları yardımıyla ve DKY pH’ı ise yüzey pH metre ile ölçülerek değerlendirildi.
Bulgular: SD’li hasta grubundaki 15 hastada ve sağlıklı kontrol grubundaki 10 hastada koagülaz negatif stafilokoklar ve difteroid basiller yani normal flora elemanları üredi. SD’li hasta grubunun pH değerleri 4,17 ve 4,89 arasında değişmekte olup pH değerleri ortalaması 4,47±0,2 olarak bulundu. Sağlıklı kontrol grubundaki bireylerin pH değerleri 4,33 ve 4,94 arasında değişmekte olup pH değerleri ortalaması 4,63±0,2 olarak bulundu.
Sonuç: Bu çalışmaya göre SD hastalığının DKY florası ve pH değeri üzerine etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: dış kulak yolu florası, dış kulak yolu pH’ı, seboreik dermatit


An Examination of the Flora and pH Changes in the External Auditory Canal in Patients with Seborrheic Dermatitis

Olgun Topal1, Ayhan Kars2, Kübra Topal2, Fatma Atalay2, Harun Üçüncü3
11Otorhinolaryngology Clinic, Bafra State Hospital, Samsun, Türkiye
22Department of Otorhinolaryngology, Kastamonu University Faculty of Medicine, Kastamonu, Türkiye
3Department of Otorhinolaryngology, Mugla Sitki Kocman University Faculty of Medicine, Mugla, Türkiye

Aim: To investigate flora and pH changes in the external auditory canal (EAC) in patients with seborrheic dermatitis (SD).
Material and Method: Twenty-five patients with SD presenting to the Ataturk University Faculty of Medicine Ear, Nose and Throat and Dermatology Departments and 20 healthy controls were included in this prospective study. All individuals’ EAC floras were collected using culture swabs, and EAC pH was measured using a surface pH meter.
Results: Coagulase-negative staphylococci and diphtheroid bacilli, representing normal flora elements, grew in 15 patients in the SD group and 10 in the healthy control group. pH values in the SD patient group ranged between 4.17 and 4.89, with a mean value of 4.47±0.2. pH values among the healthy controls ranged between 4.33 and 4.94, with a mean value of 4.63±0.2.
Conclusion: SD did not affect EAC flora or EAC pH values

Keywords: external auditory canal flora, external auditory canal pH, seborrheic dermatitis


Olgun Topal, Ayhan Kars, Kübra Topal, Fatma Atalay, Harun Üçüncü. An Examination of the Flora and pH Changes in the External Auditory Canal in Patients with Seborrheic Dermatitis. Kafkas J Med Sci. 2023; 13(3): 215-218

Sorumlu Yazar: Ayhan Kars, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git