Poliklinik Memnuniyet Anketi: Üçüncü Basamak Merkez Deneyimi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2023; 13(3): 287-293 | DOI: 10.5505/kjms.2023.65807  

Poliklinik Memnuniyet Anketi: Üçüncü Basamak Merkez Deneyimi

Müjde Canday, Aslıhan Yurtkal
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Kars

Amaç: Sağlık hizmetlerinin kalitesini değerlendirmenin en etkili yöntemlerinden biri, hizmet sağlayıcının belirleyici olduğu gerçeğine dayanarak hasta görüşleri ve geri bildirim almak amacıyla hazırlanan memnuniyet anketleridir. Bu çalışma, bir hastane olarak halkın ihtiyaçlarına ve isteklerine yanıt verebilecek politikalar oluşturabilen bir altyapı hazırlamak amacıyla üçüncü basamak bir merkezde poliklinik hizmeti alan hastaların memnuniyetini ölçmeyi ve bu hizmetlerin kalitesini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Materyal ve Metot: Bu çalışma, Kasım 2021 ile Şubat 2022 tarihleri arasında Kamu Hastanesi olarak üçüncü basamak bir merkez olan Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’ne başvuran 780 poliklinik hastası üzerinde gerçekleştirildi. Anket, kurumdan aldıkları hizmetle ilgili 15 soru ve sosyodemografik özelliklerine dair altı soru içeren iki bölümden oluşmaktadır.
Bulgular: En yüksek “Evet” oranı, “Muayene eden doktor ilgiliydi” ifadesi ile %96,4 (752 kişi) olarak belirlendi. En yüksek “Hayır” oranı, %31,0 (242 kişi) ile “Hastanede bekleme süreleri hakkında bilgilendirildim” ifadesi ile kaydedildi. En düşük “Evet” oranı %51,5 (402 kişi) ile “Hastane genel olarak temizdi” ifadesiyle, en düşük “Hayır” oranı ise yine “Muayene eden doktor ilgiliydi” ifadesiyle oldu. Katılımcıların %87,1’i (679 kişi) kayıt için bekleme süresinin uzun olduğunu belirtirken, %52,7’si hastaneye ulaşmanın zor olduğunu, ve %88,8’i (693 kişi) hastaneyi arkadaşlarına ve ailelerine önerdiklerini belirtti. Hastalar, genel olarak sunulan hizmetlerden memnun olduklarını bildirdiler.
Sonuç: Her sektörde olduğu gibi, bugün sağlık sektöründe de sağlık hizmeti sunumunda kalite aranmaktadır. Bu hizmetleri ölçme açısından hasta memnuniyet anketleri önemli bir rol oynamaktadır. Hasta memnuniyet anketlerinin periyodik olarak gerçekleştirilmesi ve bu anketlerden elde edilecek sonuçların değerlendirilmesi, sağlık yöneticilerinin sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için atacakları adımlarda kılavuz olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: hasta memnuniyeti, kadın hastalıkları ve doğum kliniği, poliklinik hizmetleri, sağlık hizmetleri; sağlık yönetimi; üniversite hastanesi


Outpatient Clinic Satisfaction Survey: Tertiary Center Experience

Müjde Canday, Aslıhan Yurtkal
Kafkas University, Faculty of Medicine, Department of Gynecology and Obstetrics, Kars Türkiye

Aim: Patient satisfaction surveys stand as one of the most effective methods for assessing the quality of healthcare services, aimed at gathering feedback from patient opinions and recognizing the service provider’s pivotal role. This study aims to measure the satisfaction of the patients receiving outpatient services in a tertiary center with the quality of these services and to prepare an infrastructure that can create policies that can respond to the needs and wishes of the people as a hospital.
Material and Method: This study was conducted on 780 outpatients who applied obstetrics and gynecology services at Kafkas University Medical Faculty Training and Research Hospital, a tertiary public hospital, between November 2021 and February 2022.” The questionnaire consisted of two parts, asking 15 questions about the service they received from the institution and six questions about their sociodemographic characteristics.
Results: The highest Yes rate was 96.4% (752 people) as “The doctor who examined me was interested”. The highest No rate was 31.0% (242 people) with the expression “I was informed about the waiting times in the hospital”. While the lowest yes rate was 51.5% (402 people), the statement “The hospital was clean in general”, the lowest no rate was again the statement “The doctor who examined me was interested”. 87.1% of the participants (679 people) stated that the waiting time for registration was long, 52.7% said it was difficult to reach the hospital, and 88.8% (693 people) said they would recommend the hospital to their friends and family. Patients reported that they were generally satisfied with the services provided.
Conclusion: Similar to every sector, the pursuit of quality in delivering healthcare services is a prevalent goal in today’s healthcare sector. Patient satisfaction surveys are essential in terms of measuring these services.

Keywords: healthcare management, health services, gynecology and obstetrics clinic, outpatient services; patient satisfaction; university hospital


Müjde Canday, Aslıhan Yurtkal. Outpatient Clinic Satisfaction Survey: Tertiary Center Experience. Kafkas J Med Sci. 2023; 13(3): 287-293

Sorumlu Yazar: Müjde Canday, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git