Cyclospora cayetanensis Enfeksiyonu [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2023; 13(3): 336-342 | DOI: 10.5505/kjms.2023.70120  

Cyclospora cayetanensis Enfeksiyonu

Betül Adem, Ufuk Kamber
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Gıda Güvenliği Ve Halk Sağlığı Bölümü, Kars

Gıda kaynaklı enfeksiyonlar dünya çapında büyük sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Bu enfeksiyonlara neden olan etkenler arasında bakteriler, virüsler daha çok sayıda olmakla birlikte bazı protozoonlar da bulunmaktadır. Bu protozoonlar içinde son zamanlarda çok araştırılan Cyclospora cayetanensis’in neden olduğu enfeksiyonun ülkemizde de oldukça yaygın olduğu düşünülmektedir. İnsan dışkısı ile kontamine olmuş su ve gıdalar etkenin başlıca rezervuarlarıdır. Etken fekal oral yolla bulaşır. Beslenme alışkanlıklarındaki dikkatsizlikler, yanlış uygulamalar, az pişmiş veya çiğ gıdaların tüketimi, kontamine içme ve kullanma suları enfeksiyonu ortaya çıkarmaktadır. Enfeksiyon sindirim sisteminde etkili olup, hastalarda daha çok ishal görülmektedir. C. cayetanensis semptomları HIV/AIDS’li hastalarda daha şiddetlidir. Enfeksiyon hijyen sanitasyonun yetersiz olduğu bölgelerde çok yaygındır. Koruma ve kontrolde ise bu bölgelerdeki hijyen koşullarının iyileştirilmesi, sebze ve meyvelerin iyi yıkanması, yıkama ve içmede kullanılan suların filtre edilmesi, gıda üretim hattında çalışan personelin başta el hijyeni olmak üzere genel hijyen kurallarına dikkat etmesi bulaşmayı ve enfeksiyon yaygınlığını büyük oranda azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: gıda hijyeni, Cyclospora cayetanensis, gıda enfeksiyonu, protozoon


Cyclospora cayetanensis Infection

Betül Adem, Ufuk Kamber
Kafkas University Faculty of Veterinary Medicine, Department of Food Safety and Public Health, Kars

Foodborne infections cause significant health problems worldwide. Among the causative agents of these infections, bacteria and viruses are more common, but there are also some protozoans. Among these protozoa, the infection caused by Cyclospora cayetanensis, which has been widely researched recently, is thought to be quite common in our country. Water and food contaminated with human feces are the main reservoirs of the agent. The agent is transmitted by fecal-oral route. Inattentions in eating habits, wrong practices, consumption of undercooked or raw foods, and contaminated drinking and utility water lead to infection. The infection affects the digestive system, and patients mainly suffer from diarrhea. C. cayetanensis symptoms are more severe in patients with HIV/AIDS. The infection is widespread in areas with poor hygiene and sanitation. Improving the hygiene conditions in these areas, washing vegetables and fruits well, filtering the water used for washing and drinking, and paying attention to general hygiene rules, especially hand hygiene, of the personnel working in the food production line significantly reduces the transmission and prevalence of infection.

Keywords: food hygiene, Cyclospora cayetanensis, food infection, protozoan


Betül Adem, Ufuk Kamber. Cyclospora cayetanensis Infection. Kafkas J Med Sci. 2023; 13(3): 336-342

Sorumlu Yazar: Betül Adem, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git