COVİD-19’da Pnömotoraksın Seyri Değişti mi? [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2023; 13(3): 219-223 | DOI: 10.5505/kjms.2023.32548  

COVİD-19’da Pnömotoraksın Seyri Değişti mi?

Kubilay İnan1, Merve Şengül İnan2, Tamer Direk2, Özgür Ömer Yıldız3, Nurettin Karaoğlanoğlu1
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi
2Ankara Bilkent Şehir Hastanesi
3Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği

Amaç: SARS-CoV-2 enfeksiyonu nedeniyle pnömotoraks tipik bir komplikasyon olarak ortaya çıkar. Bu çalışmada, yoğun bakımda üç ay izlenen 27 pnömotorakslı hastanın tedavi yöntemleri ve klinik seyri araştırıldı.
Materyal ve Metot: Dâhil edilme kriterleri, hastanemizin yoğun bakım ünitesine kabul edilen ve invaziv mekanik ventilasyon tedavisi alırken pnömotoraks gelişmesi nedeniyle tüp torakostomi uygulanan COVID-19 hastalarını içeriyordu. Üç aylık bir süre boyunca bu hastalar yaşlarına, cinsiyetlerine, tüp torakostomi sürelerine ve mekanik ventilasyon parametrelerine göre değerlendirildi.
Bulgular: 27 hastanın 17’si (%62,9) erkek, 10’u (%37,1) kadındı. Hastaların ortalama yaşı 68 (39–92) yıldı. Tüp torakostomi uygulanan 27 hastanın sadece dördü bir hafta içinde göğüs tüpünü çıkarabildi.
Sonuç: Tüpün çıkarılması, COVID-19 olmayan pnömotoraks hastalarında olduğundan daha uzun sürer. Tüp torakostomi sonrası pnömotoraksın tekrarını önlemek için tam genişlemenin sağlanmasına özen gösterilmelidir

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pnömotoraks, torakostom


Has the Pneumothorax’s Course Changed in COVID-19?

Kubilay İnan1, Merve Şengül İnan2, Tamer Direk2, Özgür Ömer Yıldız3, Nurettin Karaoğlanoğlu1
1Yildirim Beyazit University, Faculty of Medicine, Ankara Bilkent City Hospital, Department of Thoracic Surgery
2Ankara Bilkent City Hospital, Department of Thoracic Surgery
3Yildirim Beyazit University, Yenimahalle Education and Research Hospital, Department of Thoracic Surgery

Aim: During severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS‑CoV‑2) infection, pneumothorax is a frequent consequence. This study investigated the treatment methods and clinical course of 27 patients with a pneumothorax who were followed up in the intensive care unit for 3 months.
Material and Method: The inclusion criteria included patients with Coronavirus disease 2019 (COVID-19) who were admitted to our hospital’s intensive care unit and underwent a tube thoracostomy because of the development of a pneumothorax while receiving invasive mechanical ventilation therapy. Over three months, these patients were evaluated based on age, sex, tube thoracostomy duration, and mechanical ventilation parameters.
Results: Among the 27 patients, 17 (62.9%) were men and 10 (37.1%) were women. The mean age of the patients was 68 (39–92) years. Chest tubes were removed in 4 of 27 patients within a week.
Conclusion: Tube removal takes longer than that in patients with non-COVID-19-related pneumothorax. Care should be taken to ensure full expansion to prevent pneumothorax recurrence after tube thoracostomy.

Keywords: SARS-CoV-2, pneumothorax, thoracostomy


Kubilay İnan, Merve Şengül İnan, Tamer Direk, Özgür Ömer Yıldız, Nurettin Karaoğlanoğlu. Has the Pneumothorax’s Course Changed in COVID-19?. Kafkas J Med Sci. 2023; 13(3): 219-223

Sorumlu Yazar: Kubilay İnan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git