Spinal Füzyon Cerrahisinde Hounsfield Unit ile Osteopenik ve Osteoporotik Omurganın Belirlenmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2024; 14(1): 8-13 | DOI: 10.5505/kjms.2024.09076  

Spinal Füzyon Cerrahisinde Hounsfield Unit ile Osteopenik ve Osteoporotik Omurganın Belirlenmesi

Güray Bulut1, Mevlüt Özgür Taşkapılıoğlu2
1Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Bursa Uludağ Üniversitesi Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

Amaç: Kemik mineral yoğunluğu (KMY), spinal füzyon cerrahisinde önemli bir faktördür. BMD’yi değerlendirmek için Dual X-ray absorpsiyometri (DEXA) altın standarttır. Bu çalışmada, enstrümantasyon ile spinal cerrahi uygulanan Hounsfield üniteleri (HU) kullanan hastaların kemik yoğunluğunu araştırmayı amaçladık.
Materyal ve Metot: 2014–2017 yılları arasında posterior transpediküler vida-rod sistemleri ile posterolateral füzyon operasyonu geçiren 40 yaş ve üzeri 99 olgunun BDT ve DEXA sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Cerrahi planlamada rutin olarak kullanılan lomber BT’den elde edilen vertebra gövdesinin HU değerleri PACS sistemi ile ölçüldü. Her bir omurdan üç ölçüm alındı. Hounsfield ünitesi değerleri yaş gruplarına göre belirlendi. Bu sonuçlar operasyon öncesi ve/veya altı ay içinde alınan L1–4 DEXA sonuçları ile karşılaştırıldı.
Bulgular: Bilgisayarlı tomografiden elde edilen hastaların HU değerleri dört yaş grubu arasında sınıflandırıldı. Her bir vertebral seviye için HU değerleri, DEXA ile elde edilen T skoru ile karşılaştırıldı. HU değeri ile T skoru arasındaki korelasyonlar anlamlıydı (p <0,001). Ortalama HU değerleri, dekatlar boyunca karşılaştırılan vertebra seviyelerinde tutarlı bir şekilde azaldı. Farklar istatistiksel olarak anlamlıydı. Yaş gruplarında HU değerleri arasında anlamlı bir fark yoktu.
Sonuç: Bilgisayarlı tomografiden HU değerlerini ölçerek osteopenik/ osteoporotik omurgayı tahmin etmek, enstrümantasyonda cerrahi planlamaya yardımcı olan basit, uygun maliyetli bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Hounsfield birimi, lomber vertebra, enstrümantasyon, posterolateral füzyon; osteoporoz; omurga


Determination of Osteopenic and Osteoporotic Spine with Hounsfield Unit in Spinal Fusion Surgery

Güray Bulut1, Mevlüt Özgür Taşkapılıoğlu2
1Department of Neurosurgery, Medipol University School of Medicine, Istanbul, Türkiye
2Department of Neurosurgery, Bursa Uludag University School of Medicine Bursa, Türkiye

Aim: Bone mineral density (BMD) is vital in spinal fusion surgery. Dual X-ray absorptiometry (DEXA) is the gold standard for evaluating BMD. In this study, we aim to assess the bone density of the patients using Hounsfield units (HU) who underwent spinal surgery with instrumentation.
Material and Method: Computed tomography (CT) and DEXA results of 99 cases of 40 years of age or older who had posterolateral fusion operation between 2014 and 2017 were evaluated retrospectively. The HU values of the vertebral body obtained from the lumbar CT, which is routinely used in surgical planning, were measured with the image archiving and communication system (PACS; Maroview, Infinitt Healthcare). Three measurements were taken from each vertebra. Hounsfield unit values were determined according to age groups. These results were compared with the L1–4 DEXA results acquired before the operation and/ or within six months.
Results: HU values of patients obtained from CT were classified between four age groups. Hounsfield unit values of each vertebral level were compared with the T score obtained with DEXA. The correlations of the HU value with the T score were significant (p <0.001). The mean HU values of the compared levels decreased consistently over the ten years. The differences were statistically significant. There was no significant difference between HU values in age groups.
Conclusion: Estimating the osteopenic/ osteoporotic spine by measuring the HU values from CT is a simple, cost-effective method that helps surgical planning at instrumentation.

Keywords: Hounsfield unit, lumbar vertebrae, instrumentation, posterolateral fusion; osteoporosis; spine


Güray Bulut, Mevlüt Özgür Taşkapılıoğlu. Determination of Osteopenic and Osteoporotic Spine with Hounsfield Unit in Spinal Fusion Surgery. Kafkas J Med Sci. 2024; 14(1): 8-13

Sorumlu Yazar: Mevlüt Özgür Taşkapılıoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git