Kafkas J Med Sci: 14 (1)
Cilt: 14  Sayı: 1 - 2024
Özetleri Göster | << Geri
1.
Tam Dergi
Full Issue

Sayfalar I - II

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Prostaglandin Grubu Antiglokomatöz İlaçların Koroid Kalınlığı Üzerine Kısa Dönem Etkisi
Short-Term Effect of Prostaglandin Group Antiglaucomatous Drugs on Choroid Thickness
Müslüm Toptan, Ali Şimşek
doi: 10.5505/kjms.2024.45538  Sayfalar 1 - 7

3.
Spinal Füzyon Cerrahisinde Hounsfield Unit ile Osteopenik ve Osteoporotik Omurganın Belirlenmesi
Determination of Osteopenic and Osteoporotic Spine with Hounsfield Unit in Spinal Fusion Surgery
Güray Bulut, Mevlüt Özgür Taşkapılıoğlu
doi: 10.5505/kjms.2024.09076  Sayfalar 8 - 13

4.
John Thomas İşareti Pelvis Kırığının Yönünü Gösteren Bir Bulgu mudur?
Is the John Thomas Sign a Finding Indicating the Direction of a Pelvis Fracture?
Emre Karslı, Murat Aras
doi: 10.5505/kjms.2024.91568  Sayfalar 14 - 18

5.
Fibromiyalji Hastalarında Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi
Evaluation of Nutritional Status of Fibromialgia Patients
Hakan Toğuç, Murat Toprak
doi: 10.5505/kjms.2024.88785  Sayfalar 19 - 24

6.
Septik Artritin Tanı ve Tedavi Takibinde Nötrofil-Lenfosit Oranı
Neutrophil-Lymphocyte Ratio in Septic Arthritis Diagnosis and Treatment Follow-Up
Rıfat Şahin, Mehmet Sabri Balık
doi: 10.5505/kjms.2024.62547  Sayfalar 25 - 30

7.
Kronik Hastalığı Olan Bireylerde Sağlık Okuryazarlık ve Sağlık Algısının Değerlendirilmesi
Evaluation of Health Literacy and Health Perception in Individuals with Chronic Diseases
Hilal Kale Aktaş, Recep Aktaş, Okcan Basat
doi: 10.5505/kjms.2024.48742  Sayfalar 31 - 36

8.
15-49 Yaş Aralığındaki Kadınların Dismenore ile Başetme Yöntemleri
Coping Methods of Women Aged 15-49 with Dysmenorrhea
Özlem Karabulutlu, Melike Yıldız
doi: 10.5505/kjms.2024.15932  Sayfalar 37 - 47

9.
Melatonin Uygulanan Ratların Pankreas Dokusunda Ghrelin İmmünoreaktivitesinin Belirlenmesi
Determination of Ghrelin Immunoreactivity in the Pancreas Tissue of Rats Supplied with Melatonin
Ayşe Aydoğan, Engin Yalmancı, Seher Koç Saltan, Şahin Aslan
doi: 10.5505/kjms.2024.98957  Sayfalar 48 - 53

10.
Sağlık Kurumlarında İş Stresi, Çalışan Performansı ve Mobbing (Psikolojik Yıldırma) Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Ampirik Araştırma
Empirical Research Investigating the Relationships Between Work Stress, Work Performance, and Mobbing (Psychological Bullying) in Health Institutions
Gökhan Keleş, Çağlar Doğru, Ayşe İkinci Keleş
doi: 10.5505/kjms.2024.31384  Sayfalar 54 - 64

11.
Sağlıklı Bireylerde Seçici Yeme, Duygusal Yeme ve Beden Algısının Değerlendirilmesi
Assessment of Picky Eating, Emotional Eating and Body Perception in Healthy Individuals
İzzet Ülker, Kübra Esin, Süleyman Köse, Bartu Eren Güneşliol, Feride Ayyıldız
doi: 10.5505/kjms.2024.45336  Sayfalar 65 - 71

12.
Koklear Dış Tüy Hücrelerine Kronik ve Akut Sodyum Salisilat Uygulamasına GLUT5 Metilasyon ve Elektromotil Yanıtlar
Methylation of GLUT5 and Electromotile Responses During Chronic and Acute Sodium Salicylate Administration in the Cochlear Outer Hair Cells
Mustafa Yıldız, Metin Budak, Züleyha Dilek Gülmez, Erdoğan Bulut
doi: 10.5505/kjms.2024.95870  Sayfalar 72 - 79

13.
Hepatosellüler Karsinomda Tedavi Maliyeti ve Tedavi Yöntemlerinin Sağkalım Üzerine Etkisi
Effect of Treatment Cost and Methods on Survival in Hepatocellular Carcinoma
Neziha Ulusoylar Erken, Filiz Araz, Ertuğrul Erken, Birol Özer
doi: 10.5505/kjms.2024.68094  Sayfalar 80 - 86

14.
%1.8 ve %3 Sodyum Hiyalüronat ile Komplikasyonsuz Katarakt Cerrahisi Sonrası Kornea Endotel Parametreleri ve Göz İçi Basıncı Değişikliklerinin Karşılaştırılması
Comparison of Corneal Endothelial Parameters and Intraocular Pressure Alterations After Uneventful Cataract Surgery with 1.8% and 3% Sodium Hyaluronate
Emre Aydın, Hasan Akgöz, Mehmet Gökhan Aslan
doi: 10.5505/kjms.2024.92604  Sayfalar 87 - 93

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
15.
Zuklopentiksol Dekonatın Neden Olduğu Geç Okülojirik Kriz: Olgu Sunumu
Zuclopenthixol Decanoate Induced Tardive Oculogyric Crisis: A Case Report
Ahmet Çalışkan, İbrahim Gündoğmuş
doi: 10.5505/kjms.2024.46034  Sayfalar 94 - 96

16.
Kistik Bronşektazi ile Nadir Bir Birliktelik, Akut Renal Yetmezlik ve Elektrolit İmbalansı
A Rare Presentation of Cystic Bronchiectasis with Acute Renal Failure and Electrolyte Imbalance
Ersin Kuloğlu, Abdülbaki Elmas
doi: 10.5505/kjms.2024.69009  Sayfalar 97 - 100

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git