Zuklopentiksol Dekonatın Neden Olduğu Geç Okülojirik Kriz: Olgu Sunumu [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2024; 14(1): 94-96 | DOI: 10.5505/kjms.2024.46034  

Zuklopentiksol Dekonatın Neden Olduğu Geç Okülojirik Kriz: Olgu Sunumu

Ahmet Çalışkan1, İbrahim Gündoğmuş2
1Ayvalık Devlet Hastanesi, Acil Servis, Balikesir, Turkey
2Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Ankara, Turkey.

Zuklopentiksol, şizofreni ve diğer psikotik bozuklukları tedavi etmek için kullanılan tipik bir antipsikotik ilaçtır. Etkili ve güvenilir bir ajan olmasına rağmen bazı yan etkilere neden olabilir. En yaygın yan etkileri akatizi, hiperkinezi ve hipokinezi gibi ekstrapiramidal semptomlardır. Zuklopentiksol dekanoat uzun etkili bir formdur. Oculogyric kriz, göz kaslarının distonik reaksiyonunun bir sonucu olarak her iki gözün bakışının saniyeler ila saatler içinde yukarı doğru yükselmesidir. Antipsikotik, antiemetik, antidepresan, antiepileptik ve antimalaryal ilaçların yan etkisi olarak görülebilir. Bu yazıda zuklopentiksol dekanoat kullanımı sonrası gelişen tardif okülojirik kriz olgusu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: zuklopentiksol dekonat, geç okülojirik kriz, şizofreni


Zuclopenthixol Decanoate Induced Tardive Oculogyric Crisis: A Case Report

Ahmet Çalışkan1, İbrahim Gündoğmuş2
1Emergency Department, Ayvalik State Hospital, Balikesir, Türkiye
2Psychiatry Clinic, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye

Zuclopenthixol is a typical antipsychotic drug used to treat schizophrenia and other psychotic disorders. Although effective and reliable, it can cause some side effects. The most common adverse effects are extrapyramidal symptoms such as akathisia, hyperkinesia, and hypokinesia. Zuclopenthixol decanoate is a long-acting form of the medication. The oculogyric crisis is the upward elevation of the gaze of both eyes within seconds to hours, resulting from the dystonic reaction of the eye muscles. It can occur as an adverse reaction to antipsychotic, antiemetic, antidepressant, antiepileptic, and antimalarial drugs. This article presents a case of tardive oculogyric crisis developed after using zuclopenthixol decanoate.

Keywords: zuclopenthixol decanoate, tardive oculogyric crisis, schizophrenia


Ahmet Çalışkan, İbrahim Gündoğmuş. Zuclopenthixol Decanoate Induced Tardive Oculogyric Crisis: A Case Report. Kafkas J Med Sci. 2024; 14(1): 94-96

Sorumlu Yazar: Ahmet Çalışkan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git