Blefaropitoz Tedavisinde Frontal Askı Materyalleri: Klinik Sonuçlar [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2016; 6(1): 14-17 | DOI: 10.5505/kjms.2016.34654  

Blefaropitoz Tedavisinde Frontal Askı Materyalleri: Klinik Sonuçlar

Adem Gül, Mustafa Duran, Ertuğrul Can, Leyla Niyaz, Ümit Beden
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları

Amaç: Levator fonksiyonu zayıf olan hastalarda uyguladığımız üç farklı frontal askı materyali ile yapılan cerrahileri değerlendirmek.
Gereç- yöntem: 2005- 2014 yılları arasında kliniğimizde blefaropitoz nedeniyle frontal askılama cerrahisi geçiren hastaların dosyaları retrospektif olarak tarandı. 31 hastanın 41 gözü çalışmaya dahil edildi. Hastalar yaş, cinsiyet, levator fonksiyonu ve cerrahide kullanılan askılama materyali açısından değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 15,4 yıl (2 ay-80 yıl) idi. 31 hastanın 24’ü erkek, 7’si bayan idi. On hasta her iki gözden, 10’u sağ gözden, 11’i ise sol gözden cerrahi geçirmişti. 26 hastanın doğuştan beri blefaropitozu mevcuttu. Diğer hastaların 2-10 yıl arasında değişen kapak düşüklüğü şikayetleri mevcuttu. Ölçülebilen levator fonksiyonları 0 mm ile 6 mm (ort. 2.25mm ) arasında değişmekte idi. Materyal olarak 29 gözde silikon çubuk, 9 gözde polyamid sütür, 3 gözde otojen fasya lata kullanılmıştı. Hastaların takip süreleri 4 ay ile 8 yıl (ortalama 19.8 ay) arasında değişmekte idi. Fasya lata grubundaki 3 gözün hiçbirinde nüks görülmezken, polyamid sütür grubunda 1 gözde (%11) cerrahiden 1 ay sonra nüks gelişti ve hastaya tekrar frontal askılama yapıldı. Silikon materyal grubunda 6 gözde (%20.6) nüks gelişti.
Sonuç: Blefaropitoz cerrahisinde kullanılan fasya lata, silikon çubuk ve polyamid sütür materyallerinin üçü ile de başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Blefaropitoz, cerrahi; frontal askılama


Frontalis Suspension Materials For The Treatment Of Blepharoptosis: Clinical Results

Adem Gül, Mustafa Duran, Ertuğrul Can, Leyla Niyaz, Ümit Beden
Ondokuz Mayis University, School Of Medicine

Aim: Assessment of frontalis suspension surgery with three different sling materials in patients with poor levator palpebrae function.
Materials and Methods: Fourty one eyes of 31 blepharoptosis patients who underwent frontalis suspension surgery between 2005 and 2013 were evaluated retrospectively. Age, gender, levator function, and sling materials were recorded.
Results: The mean age of the patients was 15,4 years (range: 2 months - 80 years). The male/female ratio was 3.42 (24/7). Bilateral surgery was performed in 10 patients, right side in 10 and left side in 11 patients. While 26 patients had congenital blepharoptosis, the duration for the others were changing 2 to 10 years. The mean levator function was 2.25 mm (range: 0 – 6 mm). The most used materials were silicone rod in 29, poliamide suture in 9, and autogenous fascia lata in 3 patients. The mean follow up was 19.8 months (range: 4 months – 8 years). The recurrence rates were 20.6% in silicone rod group, 11% in poliamide suture group, and 0% in autogenous fascia lata group.
Conclusion: Successfull results could be obtained in frontalis sling surgery with three different materials as silicone rod, poliamide suture, and autologus fascia lata.

Keywords: Blepharoptosis, surgery; frontalis suspension


Adem Gül, Mustafa Duran, Ertuğrul Can, Leyla Niyaz, Ümit Beden. Frontalis Suspension Materials For The Treatment Of Blepharoptosis: Clinical Results. Kafkas J Med Sci. 2016; 6(1): 14-17

Sorumlu Yazar: Adem Gül, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git