Kafkas J Med Sci: 6 (1)
Cilt: 6  Sayı: 1 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Propofol İle Deksmedetomidin Sedasyonunun Aksiller Blok Uygulaması Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison Of The Effects Of Propofol and Dexmedetomidine Sedation On Axillary Block
Filiz Ata, Belgin Yavaşçaoğlu, Nermin Kelebek Girgin, Canan Yılmaz, Fatma Nur Kaya, Remzi İşçimen
doi: 10.5505/kjms.2016.27928  Sayfalar 1 - 7

TAM DERGI
2.
Tam dergi
Full issue

Sayfalar 1 - 74
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Erişkin hastalarda ışıklı entübasyon stilesi, Storz DCI videolaringoskop ve Macintosh laringoskopun karşılaştırılması
Comparative evaluation of the lighted intubation stylet, Storz DCI videolaryngoscope, and Macintosh laryngoscope in adult patients
Hatice Bahadır, Hediye Ayla Tür, Cengiz Kaya, Ersin Köksal, Yasemin Burcu Üstün, Elif Bengi Şener, Ahmet Dilek
doi: 10.5505/kjms.2016.38981  Sayfalar 8 - 13

4.
Blefaropitoz Tedavisinde Frontal Askı Materyalleri: Klinik Sonuçlar
Frontalis Suspension Materials For The Treatment Of Blepharoptosis: Clinical Results
Adem Gül, Mustafa Duran, Ertuğrul Can, Leyla Niyaz, Ümit Beden
doi: 10.5505/kjms.2016.34654  Sayfalar 14 - 17

5.
Ozon, Kantaron, Kekik ve Gül Yağlarının Bazı Patojenik Mikroorganizlara Karşı Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi
The Determination of the Antibacterial Activities of Rose, Thyme, Centaury and Ozone Oils against Some Pathogenic Microorganisms
Cigdem Eda Balkan, Murat Karamese, Demet Celebi, Sabiha Aydogdu, Yalcin Dicle, Zeki Calik
doi: 10.5505/kjms.2016.87587  Sayfalar 18 - 22

6.
Atriyal Fibrilasyon Tedavisinde Biatriyal Hacim Küçültme Cerrahisi
Biatrial Volume Reduction Surgery in Management of Atrial Fibrillation
Sefer Usta, Hamit Serdar Başbuğ, Gökhan Özerdem
doi: 10.5505/kjms.2016.22599  Sayfalar 23 - 28

7.
Streptozotosin ile Deneysel Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Östrus Siklusunun Değişik Evrelerinde Ovaryum ve Uterus Dokularında Mast Hücrelerinin Dağılımının Histokimyasal ve İmmünohistokimyasal Olarak İncelenmesi
Streptozotocin-Induced Diabetic that Histochemical and Immunohistochemical Examination of Mast Cells Distribution in Ovary and Uterus During Different Stages of Estrous Cycle in Rats
Ali Eyüp Hayıroğlu, Turan Karaca, Selim Demirtaş
doi: 10.5505/kjms.2016.30074  Sayfalar 29 - 37

8.
Sıçanlarda ATP-Bağımlı Potasyum Kanal Agonist ve Antagonistlerinin Penisilin ile oluşturulmuş Epilepsi Üzerine Etkileri
Agonist and Antagonist Effects of ATP-Dependent Potassium Channel on Penicillin Induced Epilepsy in Rats
Yıldız Acar, Recep Özmerdivenli, Şerif Demir, Ersin Beyazçiçek, Seyit Ankaralı, Özge Beyazçiçek, Handan Ankaralı
doi: 10.5505/kjms.2016.63644  Sayfalar 38 - 45

9.
Gebelerde görülen dermatolojik hastalıklar ve bu hastalarda tedavi tercihlerimiz. Türkiye'den bir deneyim: 5 yıllık bir inceleme.
The skin findings of pregnant women and our treatment choices. A Turkish experience: a 5-year survey.
Salih Levent Çinar, Demet Kartal, Semih Zeki Uludağ, Mehmet Dolanbay, Ragıp Ertaş, Atıl Avcı, Murat Borlu
doi: 10.5505/kjms.2016.93063  Sayfalar 46 - 52

DERLEME
10.
Akciğer Kanserindeki Ağrıyı, Tedavi Edici Önlem ve Yaklaşımlara Güncel bir Bakış Açısı
A Contemporary Perspective on Therapeutic Measures and Approaches to Pain Management in Lung Cancer
Hande Türker, Çetin Kürşad Akpınar, Meftun Ünsal
doi: 10.5505/kjms.2016.83788  Sayfalar 53 - 57

11.
Uzun Süre Hastanede Yatan Hastalarda Malnütrisyon
Malnutrition in Long-term Hospitalized Patients
Gülsün Özdemir Aydın, Nuray Turan, Hatice Kaya
doi: 10.5505/kjms.2016.73792  Sayfalar 58 - 61

OLGU SUNUMU VEYA SERISI
12.
Nitrojen bazlı gübreye mesleki maruziyet: Ağır bir irritant kontakt dermatit olgusu
Occupational exposure to the nitrogen based fertilizer: A severe case of irritant contact dermatitis
Ömer Faruk Elmas, Okan Kızılyel, Mahmut Sami Metin, Handan Bilen, Mustafa Atasoy
doi: 10.5505/kjms.2016.59354  Sayfalar 62 - 63

13.
Inheritance of Factor VII and Protein S Deficiency Together with Factor V Leiden Mutation
Zafer Bıçakcı, Lale Olcay
doi: 10.5505/kjms.2016.18894  Sayfalar 64 - 68

14.
Ağır Akciğer hastalığının Eşlik Ettiği Abdominal Aorta Anevrizması Olgusunda Epidural Anesteziyle Endovasküler Tedavi
Epidural Anesthesia and Endovascular Repair of Abdominal Aortic Aneurysm Case Presenting With Severe Pulmonary Disease
Ahmet Şen, Başar Erdivanlı
doi: 10.5505/kjms.2016.46503  Sayfalar 69 - 71

15.
Böbrek Nakli Sonrası Gelişen Vezikoüreteral Reflü Olgusunda Tedavi Seçimi
Treatment Selection for a Vesicoureteral Reflux Case following Renal Transplantation
Mehmet Erikoğlu, Halil İbrahim Taşcı, Mehmet Balasar, Mesut Pişkin
doi: 10.5505/kjms.2016.56933  Sayfalar 72 - 74

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git