Ozon, Kantaron, Kekik ve Gül Yağlarının Bazı Patojenik Mikroorganizlara Karşı Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi [Kafkas J Med Sci]
Kafkas J Med Sci. 2016; 6(1): 18-22 | DOI: 10.5505/kjms.2016.87587  

Ozon, Kantaron, Kekik ve Gül Yağlarının Bazı Patojenik Mikroorganizlara Karşı Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi

Cigdem Eda Balkan1, Murat Karamese2, Demet Celebi3, Sabiha Aydogdu1, Yalcin Dicle4, Zeki Calik2
1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
3Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
4Muş Alparslan Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Muş, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: AMAÇ: Antibiyotiklere dirençli bakterilerin sayısındaki artış, bu bakterilerin önüne geçilmesi ve alternatif bitkisel ürünlerin kullanılmasına olan ilginin dramatik bir şekilde artışına sebep olmuştur. Bu çalışmadaki amacımız, ticari olarak elde ettiğimiz ozon, gül, kantaron ve kekik yağlarının klinik olarak önemli bakteri ve mantarlara karşı olan antimikrobiyal etkilerinin gösterilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: YÖNTEMLER: Ozon, gül, kantaron ve kekik yağlarının aşağıda isimleri verilen mikroorganizmalara karşı antimikrobiyal aktiviteleri test edilmiştir; Escherichia coli, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Stenotrophomonas maltophilia, Enterococcus spp., Acinetobacter baumannii, Streptococcus spp., Citrobacter freundii, Staphylococcus aureus ve Candida albicans. Disk difüzyon metodu (Kirby-Bauer) kullanılmış ve oluşan zon çapları ölçülerek anti-mikrobiyal etki ortaya konulmuştur.
BULGULAR: Sadece birkaç antibiyotiğe karşı duyarlı olan Stenotrophomonas maltophilia başta olmak üzere birçok bakteri, kekik yağına karşı duyarlı olarak tespit edilmiştir. Gram pozitif bakterilerin ve Kandida suşlarının kekik yağına, Gram negatif bakterilerden daha dirençli oldukları görülmüştür. Bunun yanı sıra Escherichia coli ve Staphylococcus aureus suşlarının ise gül yağına karşı duyarlı oldukları tespit edilmiştir. Kekik ve gül yağının muhtemel antimikrobiyal etkileri bu çalışma ile ortaya konulmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: SONUÇ: Kekik yağının antimikrobiyal etkinliği ozon, gül ve kantaron yağından oldukça yüksek düzeyde tespit edilmiştir. Sonuç olarak bitkisel uçucu yağlar, antimikrobiyal aktivitelerinden dolayı tıbbi ilaç uygulamalarına iyi bir alternatif olabilme potansiyeli taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bakteriler, anti-mikrobiyal aktivite, disk difüzyon testi, bitkisel yağlar


The Determination of the Antibacterial Activities of Rose, Thyme, Centaury and Ozone Oils against Some Pathogenic Microorganisms

Cigdem Eda Balkan1, Murat Karamese2, Demet Celebi3, Sabiha Aydogdu1, Yalcin Dicle4, Zeki Calik2
1Ataturk University, Medical Faculty, Department Of Microbiology, Erzurum, Turkey
2Kafkas University, Medical Faculty, Department Of Microbiology, Kars, Turkey
3Ataturk University, Veterinary Faculty, Department Of Microbiology, Erzurum, Turkey
4Mus Alparslan University, School Of Health, Department Of Nursing, Mus, Turkey

INTRODUCTION: OBJECTIVE: The increase in antibiotic-resistant bacteria has dramatically revived the interest in plant products as alternative antimicrobial agents to prevent the efficiency of pathogenic microorganisms. Our aim in this study is to show the antimicrobial activities of commercially obtained thyme, rose, centaury and ozone oils against the clinically important bacteria and yeasts.
METHODS: The antimicrobial activity of the thyme, rose, ozone and centaury oils were tested against Escherichia coli, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Stenotrophomonas maltophilia, Enterococcus spp., Acinetobacter baumannii, Streptococcus spp., Citrobacter freundii, Staphylococcus aureus and Candida albicans strains. Disc diffusion method (Kirby-Bauer) was used to show the antimicrobial activity by measuring the zone diameters.
RESULTS: Most bacteria include Stenotrophomonas maltophilia (which is only sensitive to a few antibiotics) are found sensitive to the thyme oil. Gram positive bacteria and yeasts found more resistant than the Gram negative bacteria to the thyme oil. Escherichia coli and Staphylococcus aureus found sensitive to the rose oil. The thyme oil and rose oil show an antimicrobial activity against the tested microorganisms.
DISCUSSION AND CONCLUSION: CONCLUSION: The thyme oil has a stronger antimicrobial activity than the rose, ozone and centaury oils. Herbal essential oils are candidates to be alternatives in medical applications due to their anti-microbial effects.

Keywords: Bacteria, antimicrobial activity, disc diffusion method, herbal oils


Cigdem Eda Balkan, Murat Karamese, Demet Celebi, Sabiha Aydogdu, Yalcin Dicle, Zeki Calik. The Determination of the Antibacterial Activities of Rose, Thyme, Centaury and Ozone Oils against Some Pathogenic Microorganisms. Kafkas J Med Sci. 2016; 6(1): 18-22

Sorumlu Yazar: Murat Karamese, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git