Kafkas J Med Sci: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Tekrarlayan Erken Gebelik Kayıplarına Yaklaşım
Approach to Recurrent Early Pregnancy Loss
Rulin Deniz, Yakup Baykuş, Ebru Çelik Kavak
doi: 10.5505/kjms.2016.15010   2016; 6 - 2 | Sayfalar 130 - 137

2.
Diabetes Mellitus Tip 2’de İnkretin Temelli Tedaviler
Incretin Based Therapies in Type 2 Diabetes Mellitus
Uğur Alp Göksu, Aysun Ünal
doi: 10.5505/kjms.2017.94830   2017; 7 - 2 | Sayfalar 174 - 180

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Total Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi
Hypocalcemia Following Total Thyroidectomy
Fatih Çiftci
doi: 10.5505/kjms.2017.82542   2018; 8 - 50 1 | Sayfalar 36 - 44

DERLEME
4.
Osteoartrit
Osteoarthritis
Ali Bilge, Ragıp Gökhan Ulusoy, Sefer Üstebay, Ömür Öztürk
doi: 10.5505/kjms.2016.82653   2018; 8 - 50 1 | Sayfalar 133 - 142

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Eritrosit İndeksleri ve Eritrosit Sedimentasyon Hızı Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Investigation of Relationship between Erythrocyte Sedimentation Rate and Erythrocyte Indices
Ergin Taşkın, Seda Çelik, Duygu Mine Yavuz, Fatih Kara
doi: 10.5505/kjms.2019.67934   2019; 9 - 2 | Sayfalar 87 - 89

6.
Endoskopik Mide Biyopsisi Sonuçları: Kars İli
Endoscopic Gastric Biopsy Results: Kars Province
Yasemen Adalı, Hüseyin Avni Eroğlu, Gülname Fındık Güvendi
doi: 10.5505/kjms.2017.70894   2017; 7 - 1 | Sayfalar 47 - 52

7.
Levotiroksin Sodyum Tedavisi Alan Hipotiroid Hastalarda 25-Hidroksi-Vitamin D Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of 25-Hydroxy-Vitamin D Levels in Hypothyroid Patients Receiving Levothyroxine Sodium Therapy
Harun Düğeroğlu, Yasemin Kaya
doi: 10.5505/kjms.2018.95914   2018; 8 - 2 | Sayfalar 94 - 98

DERLEME
8.
Böbrek Ultrason Elastografisi: Derleme
Kidney Ultrasound Elastography: Review
Mahmut Duymuş, Mehmet Sait Menzilcioğlu, Mustafa Gök, Serhat Avcu
doi: 10.5505/kjms.2016.60490   2016; 6 - 2 | Sayfalar 121 - 129

TAM DERGI
9.
Tam Dergi
Full issue

2016; 6 - 2 | Sayfalar 76 - 148
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
10.
Aşı Reddine Genel Bir Bakış ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
An Overview of Vaccine Rejection and Review of Literature
Hayrunnisa Bekis Bozkurt
doi: 10.5505/kjms.2018.12754   2018; 8 - 1 | Sayfalar 71 - 76

11.
Kalsiyum Kanal Blokörlerinin Pleiotropik Etkileri
Pleiotropic Effects of Calcium Channel Blockers
Şerife Canbolat, Kısmet Esra Nurullahoğlu Atalık
doi: 10.5505/kjms.2019.93763   2019; 9 - 2 | Sayfalar 125 - 131

TAM DERGI
12.
Tam Dergi
Full issue

2018; 8 - 1 | Sayfalar I - II

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
13.
Smart Klemp İle Sünnet Tekniği
Circumcision Technique With Smart Clemp
Kürşat Çeçen, Aslan Demir, Mert Ali Karadağ, Ramazan Kocaaslan, Mehmet Uslu
doi: 10.5505/kjms.2016.47855   2016; 6 - 3 | Sayfalar 169 - 174

14.
Hayvan Isırığı ve Kuduz Riskli Teması Olan Çocuk Hastaların Değerlendirilmesi
Evaluation of Pediatric Patients with Animal Bites and Rabies Suspected Exposures
Soner Sertan Kara, Orhan Delice
doi: 10.5505/kjms.2018.08860   2018; 8 - 1 | Sayfalar 13 - 19

15.
Gastrointestinal Poliplerin Boyutları, Lokalizasyonu ve Histopatolojik Tiplerine Göre Değerlendirilmesi; Bir Yıllık Periyod
Evaluation of Gastrointestinal Polyps According to Their Size, Localization and Histopathologic Types; Annual Period
Havva Erdem
doi: 10.5505/kjms.2017.07269   2018; 8 - 50 1 | Sayfalar 13 - 21

TAM DERGI
16.
Tam Dergi
Full issue

2017; 7 - 2 | Sayfalar I - II

17.
Tam dergi
Full issue

2016; 6 - 1 | Sayfalar 1 - 74
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA MAKALESI
18.
Ozon, Kantaron, Kekik ve Gül Yağlarının Bazı Patojenik Mikroorganizlara Karşı Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi
The Determination of the Antibacterial Activities of Rose, Thyme, Centaury and Ozone Oils against Some Pathogenic Microorganisms
Cigdem Eda Balkan, Murat Karamese, Demet Celebi, Sabiha Aydogdu, Yalcin Dicle, Zeki Calik
doi: 10.5505/kjms.2016.87587   2016; 6 - 1 | Sayfalar 18 - 22

19.
Streptozotosin ile Deneysel Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Östrus Siklusunun Değişik Evrelerinde Ovaryum ve Uterus Dokularında Mast Hücrelerinin Dağılımının Histokimyasal ve İmmünohistokimyasal Olarak İncelenmesi
Streptozotocin-Induced Diabetic that Histochemical and Immunohistochemical Examination of Mast Cells Distribution in Ovary and Uterus During Different Stages of Estrous Cycle in Rats
Ali Eyüp Hayıroğlu, Turan Karaca, Selim Demirtaş
doi: 10.5505/kjms.2016.30074   2016; 6 - 1 | Sayfalar 29 - 37

20.
Ağrı Patofizyolojisinde Voltaj Kapılı Kalsiyum Kanallarının Rolü
Role of Voltage-Gate Calcium Channels in Pain Pathophysiology
Mustafa Emre
doi: 10.5505/kjms.2018.43925   2018; 8 - 2 | Sayfalar 140 - 148

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi Editörlüğü
Kars, Türkiye    

Telefon: +90 474 225 11 92 - 93                                    Faks: +90 474 225 11 96

e-mail: edit.tipdergi@gmail.com

Yukarı Git